Kontakt

OSMIUM s.r.o.
Mistřínská 393/6, 155 21 Praha-Zličín
Registrační číslo periodika: MK ČR E 15 222. Vychází 4x ročně.

Šéfredaktor:
Jiří Švamberk

SeTKání, který je zdarma distribuován na Stanicích technické kontroly v celé ČR.

Magazín Setkání
Magazín SeTKání je čtvrtletník, který vychází již 15 let a zabývá se tématy spojenými s technickou způsobilostí motorových vozidel pro provoz na pozemních komunikací. Kromě odborných témat přináší také oddechové rubriky, jako jsou rozhovory se známými osobnostmi, cestopisy z nejrůznějších koutů světa a samozřejmě také testy nejnovějších automobilových a motocyklových novinek.

Antonín Přibyl
Tel.: +420 603 340 384
E-mail: pribyl@wsmsro.cz

Ceník a další informace